Seimas po svarstymo pritarė Visuomenės informavimo įstatymo pataisų projektui, kuriuo siūloma tikslinti galiojantį visuomenės informavimo teisinį reguliavimą, pritaikant jį prie pasikeitusios geopolitinės situacijos ir tokiu būdu sustiprinant informacinės erdvės apsaugą nuo Lietuvos nacionalinio saugumo interesams kenkiančios informacijos.

Už projektą balsavo 54 parlamentarai, vienas – prieš ir 12 susilaikė.

Projektu siūloma tikslinti kai kurias šiuo metu galiojančio įstatymo sąvokas, nustatant, kad retransliavimu būtų laikomas transliuojamų radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų parinkimas, teikimas skleisti ir skleidimas visuomenei, šiuo tikslu jas priimant ir tuo pačiu metu nepakeistas perduodant visuomenei elektroninių ryšių tinklais arba techninėmis ir (ar) programinėmis priemonėmis sudarant visuomenei galimybę priimti elektroninių ryšių tinklais perduodamas sąlygine prieiga apsaugotas radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas.

Retransliuojamo turinio licencija būtų vadinamas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas dokumentas, kuriuo suteikiam teisė jį turinčiam asmeniui verstis transliuojamų radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų parinkimu ir teikimu skleisti visuomenei radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytais radijo dažniais (kanalais) nustatytoje teritorijoje ir kuriame nustatomos tokios veiklos sąlygos.

Įstatymą numatoma papildyti nuostata, numatančia, kad asmuo manydamas, jog viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas paskelbė ir (ar) paskleidė galimai neskelbtiną informaciją, turi teisę kreiptis į už neskelbtinos informacijos kontrolę atsakingą instituciją su motyvuotu prašymu atlikti tyrimą, priimti sprendimą ir taikyti objektyviai būtinas poveikio priemones neskelbtinos informacijos paskelbimo ir (ar) skleidimo atveju. Pasitvirtinus prašyme nurodytoms aplinkybėms ir informavus apie tai prašymą pateikusį asmenį, atsakinga institucija per 20 darbo dienų priima sprendimą, kuriuo patvirtinamas neskelbtinos informacijos paskelbimo ir (ar) paskleidimo faktas bei nurodomos objektyviai būtinos poveikio priemonės, taikomos viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui.

Svarstomu projektu numatomos baudos transliuotojams iki 3 proc. jų metinių pajamų už paskelbtą karo propagandą ar informaciją, raginančią prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinančią kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip pat kurstančią karą ar neapykantą.

Retransliuotojams numatomos baudos iki 3 proc. jų metinių pajamų už Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo užtikrinti retransliuojamų programų atitiktį nacionaliniams reikalavimams nevykdymą ir pakartotinį parinkimą ir teikimą skleisti televizijos programų, kuriose buvo išplatinta karo propaganda ar informacija, raginanti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinanti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip pat kurstanti karą ar neapykantą.

Pataisos turėtų įsigalioti nuo spalio 1 d.

© VŠĮ MEDIA FORUMAS
2007-2016

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.